Sales Specialist Questionnaire

Ողջույն սիրելի դիմորդ,

Անցնելով հետևյալ լինկով, կարող եք ծանոթանալ մեր կայքին` https://wpglob.com/ 
WPGlob թիմը արդեն 1 տարի է զբաղվում է blogging-ով միջազգային շուկայում և ունի Youtube-յան ակտիվ ալիք: Թիմը զբաղվում է նաև content և video-ի outsource-ով:

Մեր ծառայություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Եթե հետաքրքված եք և պայմանները ընդունելի են ձեզ համար, խնդրում եմ լրացնել հետևյալ հարցաթերթիկը:

💸Note: Salary is 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top