Sales Specialist Questionnarie

Ողջույն սիրելի դիմորդ,

Անցնելով հետևյալ լինկով, կարող եք ծանոթանալ մեր կայքին` https://wpglob.com/ (10DA 44DR)։
WPGlob թիմը արդեն 4 ամիս է զբաղվում է blogging-ով միջազգային շուկայում և ունի Youtube-յան ակտիվ ալիք: Թիմը զբաղվում է նաև content և video-ի outsource-ով:
Որպես sales specialist, ձեր պարտականությունները ներառում է նոր target market գտնելը, թիրախավորելը և մեր ծառայությունները առաջարկելը:

Աշխատավարձը commission-based է՝
up to 5000$ – 15% fee.
above 5000$ > negotiable.

Եթե հետաքրքված եք և պայմանները ընդունելի են ձեր համար, խնդրում եմ լրացնել հետևյալ հարցաթերթիկը:

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB

Are You a Plugin/Theme Owner?


This is your opportunity to promote to the RIGHT audience! We're here to help you grow.


This will close in 0 seconds

Scroll to Top