Sales Specialist Questionnaire

Ողջույն սիրելի դիմորդ,

Անցնելով հետևյալ լինկով, կարող եք ծանոթանալ մեր կայքին` https://wpglob.com/ 
WPGlob թիմը արդեն 1 տարի է զբաղվում է blogging-ով միջազգային շուկայում և ունի Youtube-յան ակտիվ ալիք: Թիմը զբաղվում է նաև content և video-ի outsource-ով:

Մեր ծառայություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Եթե հետաքրքված եք և պայմանները ընդունելի են ձեզ համար, խնդրում եմ լրացնել հետևյալ հարցաթերթիկը:

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր անունը և ազգանունը:*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Նշեք ձեր էլ․ հասցեն(email address):*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Օրական քանի՞ ժամ կարող եք տրամադրել։*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր անգլերենի մակարդակը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր ուժեղ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Նշեք ձեր թույլ կողմերից երեքը:*

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Տրամադրե՛ք հեռախոսային համար հետադարձ կապ հաստատելու համար։*

Կցեք ձեր CV-ն։

Կցեք ձեր CV-ն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB
Scroll to Top