WEB Ծրագրավորման Օֆֆլայն դասընթաց

⏳ Տևողություն - 4 ամիս
🕰 Դասաժամեր - շաբաթական 2 օր, 2 ժամ
📆 Մեկնարկ՝ հուլիսի 2
💸 Ամսական վճարը՝ 35.000 դրամ։

Անուն, Ազգանուն*

Անուն, Ազգանուն*

Տարիք*

Տարիք*

Էլեկտրոնային հասցե*

Էլեկտրոնային հասցե*

Բջջային հեռախոսահամար*

Բջջային հեռախոսահամար*

Ծրագրավորման ո՞ր լեզուներին եք ծանոթ, ինչպիսի՞ փորձ ունեք տվյալ ոլորտում։*

Ծրագրավորման ո՞ր լեզուներին եք ծանոթ, ինչպիսի՞ փորձ ունեք տվյալ ոլորտում։*

Գնահատեք Ձեր մաթեմատիկական գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր մաթեմատիկական գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր անգլերենի գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր անգլերենի գիտելիքները*

Այլ նշումներ

Այլ նշումներ

Are You a Plugin/Theme Owner?


This is your opportunity to promote to the RIGHT audience! We're here to help you grow.


This will close in 0 seconds

Scroll to Top