HTML Quiz – TT Soft

65

HTML Quiz -TT Soft

1 / 12

Թեգերի ո՞ր դասավորությունն է ճիշտ․

2 / 12

Ինչպե՞ս է բացվում HTML հապավումը։

3 / 12

Ո՞ր ատրիբուտի միջոցով է հնարավոր բջջի (<td>) պարունակությունը հավասարեցնել դեպի աջ:

4 / 12

Ինչպե՞ս են ստեղծում hyperlink HTML-ում։

5 / 12

Ինչպե՞ս են ավելացնում background color HTML-ում։

6 / 12

Ինչպե՞ս ստեղծել checkbox:

7 / 12

Comment-ները HTML-ում սկսվում են <!--ով և ավարտվում  -->ով ։

8 / 12

Ինչպե՞ս կարող եք բացել լինքը նոր պատուհանում (tab/browser):

9 / 12

Ո՞ր տողի բոլոր էլեմենտներն են <table> էլեմենտներ։

10 / 12

Ինչպե՞ս insert անել լուսանկարները HTML-ում։

11 / 12

Ո՞րն է TT Soft-ի խորհրդանիշ կենդանին։

12 / 12

Հետաքրքի՞ր էր քուիզը ։

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top