Free Programming Course

Հարցազրույց -> Անվճար դասընթաց -> Աշխատանք Դասերի ընդհանուր տևողությունը 3 ամիս է։
Դասերը կլինեն երեկոյան ժամերին՝ շաբաթական 2 դաս։
Բաց մի՛ թող ծրագրավորման լեզվի կրթության և մեր թիմին միանալու հնարավորությունը🤗

Անուն, Ազգանուն*

Անուն, Ազգանուն*

Տարիք*

Տարիք*

Էլեկտրոնային հասցե*

Էլեկտրոնային հասցե*

Բջջային հեռախոսահամար*

Բջջային հեռախոսահամար*

Կրթություն (դպրոց, բուհ)*

Կրթություն (դպրոց, բուհ)*

Ինչու՞ պետք է ընտրենք հենց Ձեզ։*

Ինչու՞ պետք է ընտրենք հենց Ձեզ։*

Ո՞րն է այս դասընթացին մասնակցելու Ձեր նպատակը։*

Ո՞րն է այս դասընթացին մասնակցելու Ձեր նպատակը։*

Ծրագրավորման ո՞ր լեզուներին եք ծանոթ, ինչպիսի՞ փորձ ունեք տվյալ ոլորտում։*

Ծրագրավորման ո՞ր լեզուներին եք ծանոթ, ինչպիսի՞ փորձ ունեք տվյալ ոլորտում։*

Ձեր հիմնական աշխատանքի շրջանակներից բացի, ի՞նչ կարող եք առաջարկել մեր թիմին։*

Ձեր հիմնական աշխատանքի շրջանակներից բացի, ի՞նչ կարող եք առաջարկել մեր թիմին։*

Նշեք Ձեր նախընտրելի սկզբնական մինիմալ աշխատավարձի չափը։*

Նշեք Ձեր նախընտրելի սկզբնական մինիմալ աշխատավարձի չափը։*

Ի՞նչն եք ամենից շատ սիրում ծրագրավորման ոլորտում։*

Ի՞նչն եք ամենից շատ սիրում ծրագրավորման ոլորտում։*

Գնահատեք ձեր սթրեսսակայունությունը*

Գնահատեք ձեր սթրեսսակայունությունը*

Գնահատեք Ձեր մաթեմատիկական գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր մաթեմատիկական գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր անգլերենի գիտելիքները*

Գնահատեք Ձեր անգլերենի գիտելիքները*

Ո՞րն է Ձեր իդեալական աշխատանքի միջավայրը։*

Ո՞րն է Ձեր իդեալական աշխատանքի միջավայրը։*

Որտե՞ղ եք Ձեզ տեսնում 5 տարի անց։*

Որտե՞ղ եք Ձեզ տեսնում 5 տարի անց։*

Կցեք ձեր ռեզյումեն։

Կցեք ձեր ռեզյումեն։

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB

Increase Your Traffic Now!

Want to get a book written by our SEO Specialist who shares his 30+ proven strategies with you?🔥
Enter your email address below and check your Inbox!📥

This will close in 0 seconds

Scroll to Top